• Quán Boomerang
  • Quán Boomerang

Quán Boomerang

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo (một màu vàng)
Sau lưng: in logo (một màu vàng)

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 
Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo (một màu vàng)
Sau lưng: in logo (một màu vàng)