• PHO HANH
  • PHO HANH

PHO HANH

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo + thông tin cửa hàng
Sau lưng: in logo + thông tin cửa hàng

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo + thông tin cửa hàng
Sau lưng: in logo + thông tin cửa hàng