• Hoa Đất
  • Hoa Đất

Hoa Đất

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo công ty

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo công ty