• BÁNH MÌ XÔI MẶN 387
  • BÁNH MÌ XÔI MẶN 387

BÁNH MÌ - XÔI MẶN 387

Loại vải: trơn
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo
Sau lưng: in thông tin

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 

Loại vải: trơn
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo
Sau lưng: in thông tin