• Quán 118
  • Quán 118

Quán 118

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in thẳng 1 dòng (một màu vàng)
Sau lưng: in vòng cung (một màu vàng)
Bo cổ và bo tay: sọc đen

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 
Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in thẳng 1 dòng (một màu vàng)
Sau lưng: in vòng cung (một màu vàng)
Bo cổ và bo tay: sọc đen