• DNTN Xiên Khè
  • DNTN Xiên Khè

DNTN Xiên Khè

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo (một màu vàng)
Sau lưng: in logo (một màu vàng)
Bo cổ và bo tay: bo sọc dệt kiểu mắt chim

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 
Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo (một màu vàng)
Sau lưng: in logo (một màu vàng)
Bo cổ và bo tay: bo sọc dệt kiểu mắt chim