ĐIỆN MÁY NGỌC MAI

ĐIỆN MÁY NGỌC MAI

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Sau lưng: in thông tin

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 
Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Sau lưng: in thông tin