• Cơm niêu Trung Dũng
  • Cơm niêu Trung Dũng

Cơm niêu Trung Dũng

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in vòng cung (một màu đỏ)
Sau lưng: in thẳng 1 dòng (một màu đỏ)

Thông tin in mặt trước

Thông tin in mặt sau

Size của bạn Cách chọn Size áo

 
Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in vòng cung (một màu đỏ)
Sau lưng: in thẳng 1 dòng (một màu đỏ)