• NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH CÀ MAU
  • NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH CÀ MAU

NGÂN HÀNG SACOMBANK - CHI NHÁNH CÀ MAU


Tầm nhìn

Trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Khu vực

Sứ mệnh

Tối ưu giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng;
Tối đa hóa giá trị gia tăng cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông;
Mang lại giá trị về nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho CBNV;
Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Giá trị cốt lõi

Tiên phong mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để tiếp nối những thành công;
Đổi mới và năng động để phát triển vững bền;
Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác;
Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;
Tạo dựng sự khác biệt bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.

 

Tầm nhìn

Trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu Khu vực

Sứ mệnh

Tối ưu giải pháp tài chính trọn gói, hiện đại và đa tiện ích cho khách hàng;
Tối đa hóa giá trị gia tăng cho đối tác, nhà đầu tư và cổ đông;
Mang lại giá trị về nghề nghiệp và sự thịnh vượng cho CBNV;
Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Giá trị cốt lõi

Tiên phong mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để tiếp nối những thành công;
Đổi mới và năng động để phát triển vững bền;
Cam kết chất lượng là nguyên tắc ứng xử của mỗi thành viên trong phục vụ khách hàng và quan hệ đối tác;
Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội;
Tạo dựng sự khác biệt bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.