• Công Ty Vec
  • Công Ty Vec

Công Ty Vec

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo
Sau lưng: in logo

 

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo
Sau lưng: in logo