• Công Ty Lập Phương
  • Công Ty Lập Phương

Công Ty Lập Phương

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo
Sau lưng: in mẩu chữ design của khách hàng.

 

Loại vải: thun cá sấu
Chất liệu: 65/35 - 4 chiều
Trước ngực: in logo
Sau lưng: in mẩu chữ design của khách hàng.