• ACIS TECHNOLOGY CORPORATION
  • ACIS TECHNOLOGY CORPORATION

ACIS TECHNOLOGY CORPORATION

Qua 7 năm nghiên cứu của nhóm sinh viên trường Đại Học Bách Khoa HCM về giải pháp cũng như hệ thống phần cứng phục vụ cho các ứng dụng thực tiễn trong việc điều khiển tự động, Công ty ACIS ra đời với sản phẩm thương mại chủ lực là "Giải pháp Nhà Thông Minh EasyControl". Nhờ tính đột phá và thực tiễn cao, Dự án được Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh (SHPT) hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất thương mại ra thị trường. Giải pháp EASYCONTROL sử dụng 100% công nghệ do chính ACIS phát triển với cách thức thi công lắp đặt đơn giản, độ mở rộng không giới hạn và tương thích với hầu hết mọi thiết bị trên thị trường.

 

Qua 7 năm nghiên cứu của nhóm sinh viên trường Đại Học Bách Khoa HCM về giải pháp cũng như hệ thống phần cứng phục vụ cho các ứng dụng thực tiễn trong việc điều khiển tự động, Công ty ACIS ra đời với sản phẩm thương mại chủ lực là "Giải pháp Nhà Thông Minh EasyControl". Nhờ tính đột phá và thực tiễn cao, Dự án được Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh (SHPT) hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất thương mại ra thị trường. Giải pháp EASYCONTROL sử dụng 100% công nghệ do chính ACIS phát triển với cách thức thi công lắp đặt đơn giản, độ mở rộng không giới hạn và tương thích với hầu hết mọi thiết bị trên thị trường.